ประกันภัยอาชญากรรม

การเข้าถึงข้อมูลและเอกสารมักเป็นเรื่องง่ายสำหรับพนักงาน
แต่การกระทำดังกล่าวอาจสร้างปัญหาว้ายวอด

ประกันส่วนธุรกิจประเภทอื่น

ประกันภัยอาชญากรรมคืออะไร?

การประกันภัยอาชญากรรมให้ความคุ้มครองทางการเงินแก่ทรัพย์สินขององค์กรจากการประพฤติผิดทางกายภาพ เช่น ความไม่ซื่อสัตย์ การโจรกรรม หรือการฉ้อโกงเป็นต้น แม้ว่าธุรกิจอาจพิจารณาการจัดการและการควบคุมทางการเงินของตนว่าเพียงพอแล้ว แต่เหตุการณ์ร้ายแรงยังคงสร้างปัญหาและอาจทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

ประกันภัยอาชญากรรมให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

โดยทั่วไปแล้วประกันภัยอาชญากรรมให้คความคุ้มครองตามดังต่อไปนี้:

 • ความไม่สุจริตของพนักงาน
 • ความคุ้มครองการฉ้อโกงด้านคอมพิวเตอร์
 • ความสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สิน
 • การปลอมแปลงเอกสาร
 • การโจรกรรมจากสถานที่ประกอบการ
 • การจี้ชิงทรัพย์นอกสถานที่ประกอบการ
 • ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวน
 • การยักยอดฉ้อฉล

ประกันภัยอาชญากรรมมีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร?

ประกันภัยทั่วไปแล้วมักไม่ให้ความคุ้มครองด้านการกระทำของพนักงานหรือบุคคลภายนอก นอกจากนี้ถึงแม้คุณอาจมีความไว้วางใจกับพนักงานของคุณ และมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอาชญกรรมที่แน่นหนา แต่คุณไม่สามารถรับประกันได้เสมอว่าพนักงานหรือบุคคลภายนอกจะไม่ก่ออาชญากรรม ดังนั้นการทำประกันภัยอาชยญกรรมสามารถสร้างประโยชน์ในการการปิดช่องโหว่ของกรมธรรม์ประเภทอื่นได้ และสร้างความสบายใจให้กับคุณอีกด้วย

ประกันภัยอาชญากรรมเหมาะกับธุรกิจคุณไหม?

หากธุรกิจของคุณเข้าลักษณะการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ ธุรกิจคุณอาจมีความเหมาะกับการทำประกันภัยอาชญกรรมเป็นพิเศษ:

 • มีพนักงานหรืออาสาสมัครทำปฎิบัติหน้าที่ที่อาจเข้าถึงทรัพย์สินคุณได้
 • ดำเนินการธุรกิจกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก เช่น ผู้ขาย ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย
 • มีการเก็บบันทึกข้อมูลบริษัท
 • รับเงินสด เช็ค หรือ บัตรเครดิตในการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการ
 • มีความจำเป็นในการเก็บรักษาและดูแลสต๊อกสินค้าและวัสดุ

Image

ประกันภัยอาชญากรรมมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน?

องค์ประกอบที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายการออกกรมธรรม์ประกันภัยอาชญกรรมมีหลายปัจจัย โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นปัจจัยหลักในการประเมินเบี้ยๆ:

 • ขนาดธุรกิจ: จำนวนพนักงานและรายได้ ยิ่งมีพนักงานมากขึ้นและมีรายได้มากขึ้นเท่าใด ความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มเบี้ยประกันภัย
 • มาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัย: การวางกระบวนการหรือระเบียบการด้านความปลอดภัยที่แน่นหนาสามารถแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในความปลอดภัยของสำนักงาน นอกจากนี้การลงทุนในเทคโนโลยีสามารถส่งผลให้เบี้ยประกันภัยลดได้ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นอาจไม่จำเป็นต้องเป็นอันที่ดีที่สุด เพียงแค่มีกล้องไม่กี่ตัว และการวางมาตรการการเข้าถึงเงินสดและหลักทรัพย์ที่มั่นคงสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทประกันภัยได้ และอาจส่งผลให้เบี้ยประกันภัยลดได้เช่นเดียวกัน
 • มาตรการและนโยบายด้านบัญชี: ค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ประกันภัยอาชญกรรมสามารถลดได้หากมีการแบ่งแยกหน้าที่ปฎิบัติงานที่ชัดเจน และการสร้างกระบวนการที่เข้มงวดในแง่ของการฝากเงิน รับเช็ค ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการฝากเงิน เช็ค การจัดการสินค้าคงคลัง และการอนุมัติการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • มุลค่าของทรัพย์สินและอุปกรณ์: เบี้ยประกันภัยสามารถเพิ่มขึ้นได้หากพนักงานเข้าถึงทรัพย์สินได้ง่าย โดยเฉพาะทรัพย์สินมีค่า
 • วงเงินหรือทุนประกันภัย: วงเงินคุ้มครองแสดงถึงจำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะได้รับชดเชยในกรณีที่มีการเรียกร้อง ดังนั้น วงเงินที่สูงขึ้นย่อมหมายถึงความคุ้มครองที่แพงขึ้น
 • ประวัติค่าสินไหมทดแทน: ประวัติทดแทนค่าสินไหมมีผลต่อเบี้ยประกันภัย ดั้งนั้น เบี้ยประกันภัยอาจถูกปรับขึ้นหากธุรกิจใดๆมีประวัติทดแทนค่าสินไหมที่สูง
 • ค่าเสียหายส่วนแรก:  ค่าเสียหายส่วนแรกนั้นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องออกก่อนเมือเกิดเคลม ดังนั้นเบี้ยประกันภัยอาจถูกลงมาได้หากกรมธรรม์นั้มีค่าเสียหายส่วนแรกที่สูง
 • สถานที่ประกับการ: บางบริษัทประกันภัยใช้สถานที่ประกอบการมาเป็นหนึ่งในปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัย เนื่องจากบางสถานที่อาจมีประวัติการเกิดอาชญกรรมบ่อยครั้งกว่าที่อื่นจึงอาจมองว่ามีความเสี่ยง ส่วนสถานที่ไม่ค่อยมีการก่ออาชญกรรมดังนั้นสถานที่ไม่ค่อยมีการก่ออาชญกรรม บริษัทประกันภัยอาจมองว่าเป็นสภานที่ที่มีความปลอดภัยในการทำงานและดำเนินชีวิต โดยรวมแล้ว ความเสี่ยงกับเบี้ยประกันภัยมีความสอดคล้องกัน

CHAZ ช่วยคุณได้อย่างไร

CHAZ เรารับประกันได้ว่าความคุ้มครองของคุณเหมาะสมและเพียงพอ ด้วยความสัมพันธ์ที่กว้างขวางของเรากับกลุ่มบริษัทประกัน เรามั่นใจในข้อเสนอที่สมเหตุสมผลและคุ้มค่าให้กับคุณ

ข้อสำคัญที่ควรต้องพิจารณา:

เนื้อหาที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ความคุ้มครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์และนโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข และคุณสมบัติเป็นไปตามสถานการณ์และปัจจัยเสริม CHAZ Insurance Brokers Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความแตกต่างใดๆ ที่ควรมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มสอบถามด้านล่าง

Image

ติดต่อเรา

สนใจซื้อประกันอยู่หรอ? ให้เราช่วยคุณสิ!
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
Image

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/62 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภูเก็ต

เลขที่ 20/129 หมู่ 2 ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน พาร์ค พลาซ่า อาคาร F
ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น