ประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์

หากผลิตภัณฑ์ของคุณชำรุดหรือมีความเสียหาย คุณอาจโดนเรียกคืนทั้งหมด
การเรียกคืนนั้นมักมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก!

ประกันส่วนธุรกิจประเภทอื่น

ประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์คืออะไร?

ผลิตภันฑ์ที่สร้างความเสี่ยงหรืออันตรายให้กับสาธารณะชนอาจส่งผลให้มีการบังคับเรียกคืนผลิตภัณฑ์และใช้ค่าใช้จ่ายที่แพง ดังนั้นประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์สามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ไม่ว่าธุรกิจคุณจะใหญ่หรือเล็ก หรือมาตรการการประเมินและวางแผนการป้องกันคุณจะเข้มงวดหรือไม่ หากผลิตภัณฑ์ของคุณส่งผลให้มีความเสี่ยงในการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือไม่ตรงความประสงเนื่องจากมีจุดชำรุด ผลิตภัณฑ์ของคุณมีสิทธิ์ถูกบังคับเรียกคืนได้เสมอ

ประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์ให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

โดยทั่วไป ประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์ให้ความคุ้มครองด้านกระบวนการเรียกคืน และค่าใช้ค่าใช้จ่ายมักมีส่วนประกอบตามดังต่อไปนี้:

 • ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บคืน: ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บคืน รวมไปถึงการสำรวจ ค่าแรง และการทำลายผลิตภัณฑ์และการโฆษณา
 • ต่าจ่ายในการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม: หากผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม
 • ค่าที่ปรึกษา: ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บคืนสำหรับการใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือมีความชำนาญในการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 • ค่าเปลี่ยนและทดแทนผลิตภัณฑ์: ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและทดแทนผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้า
 • การหยุดชะงักของธุรกิจ:  ค่าใช้จ่ายที่สืบเนื่องมาจากการสูญเสียกำไรและค่าเสียหายจากยอดขายที่ลดลง
 • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู: ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูยอดขายไปถึงระดับที่อยู่ก่อนถูกเรียกเก็บคืน ซึ่งมักรวมค่าใช้จ่ายเรื่องการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
 • ค่าเสียหายจากการกรรโชกทรัพย์: การเรียกค่าไถ่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเจรจา ค่าดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่อาจมีในด้านความรักษาความปลอดภัย 

ประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร

นอกจากการเรียกเก็บคืนผลิตภัณต์นั้นใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงแล้ว เวลาที่ใช้ในการเก็บเรียกคืนก็นานอีกด้วย ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้สามารถส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ รายรับ ส่วนแบ่งการตลาด หรือชื่อเสียงของธุรกิจก็ตาม นอกจากนี้ข่าวในยุคสมัยนี้แพร่ได้อย่างรวดเร็ว ประโยชน์ของการลดค่าใช้จ่ายและโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยโดยการทำประกันภัยการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญอย่างมาก 

ประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์เหมาะกับธุรกิจคุณไหม?

โดยหลักๆ แล้วประกันภัยการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ผลิต โดยผู้ผลิตที่มีองค์ประกอบดังต่อไปควรทำประกันภัยการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ:

 • ธุรกิจด้านการผลิต ผู้ส่งมอบหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นำไปบริโภค
 • ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิต ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และผู้ค้าปลีกด้านอาหาร
 • ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิต ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และผู้ค้าปลีกด้านเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
 • ผู้ผลิตเครื่องอุปโภคคงทน เช่นของเล่นเครื่องกระเบื้องและเครื่องใช้ในบ้าน
Image

ประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน?

โดยทั่วไปแล้ว การซื้อประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์นี้มักจะซื้อพร้อมกับประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามหากซื้อประกันภัยการเรียกเก็บคืนผลิตภัณต์โดยไม่พ่วงประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณต์ บริษัทประกันภัยนั้นจะนำปัจจัยดังต่อไปนี้ไปประเมินค่าเบี้ยประกันภัย:

 • ประเภทธุรกิจ
 • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
 • ประมาณการรายรับช่วงของ 3 ปีก่อนหน้าและในปีที่กำลังจะถึง
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์หลัก
 • รายละเอียดการตกลงกับผู้ส่งมอบผลิตภัณต์ ผู้จำหน่าย ผู้ค้าปลีก 
 • รายละเอียดอายุของผลิตภัณต์
 • ความมั่นใจในคุณภาพและแผนการควบคุมคุณภาพ
 • แผนการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์
 • ความจำกัดด้านความรับผิด
 • หนังสือหรือใบรับรอง (หากมี)

CHAZ ช่วยคุณได้อย่างไร?

การเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์นั้นใช้เวลานานและสามารถทำให้มีความตึงเครียดได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทาง CHAZ สามารถวางแผนที่รอบคอบ โดยการประสานงานอย่างละเอียดกับบริษัทประกันภัย ดังนั้น คุณสามารถไว้ใจเราได้

ข้อสำคัญที่ควรต้องพิจารณา:

เนื้อหาที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ความคุ้มครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์และนโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข และคุณสมบัติเป็นไปตามสถานการณ์และปัจจัยเสริม CHAZ Insurance Brokers Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความแตกต่างใดๆ ที่ควรมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มสอบถามด้านล่าง
Image

ติดต่อเรา

สนใจซื้อประกันอยู่หรอ? ให้เราช่วยคุณสิ!
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
Image

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/62 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภูเก็ต

เลขที่ 20/129 หมู่ 2 ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน พาร์ค พลาซ่า อาคาร F
ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น