พบกับ CEO

ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจของเรา พ่อผมก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว ด้วยเป้าหมายเพื่อให้บริการลูกค้า ผู้รับประกันภัย และพันธมิตรทางธุรกิจของเราโดยอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส และจวบจนถึงทุกวันนี้รากฐานแห่งความซื่อตรงและควมไว้วางใจนั้นยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับองค์กรของเราสืบมา

การที่จะสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีความซื่อตรงและได้รับความไว้วางใจนั้นเราได้อาศัยการฝึกฝนทีมงานของเรา ให้มอบข้อมูลประกันภัยที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่อัพเดทล่าสุดให้แก่ลูกค้า เราฝึกสอนพนักงานของเราให้แฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเคารพยกย่องสูงสุด และเรายินดีทำทุกวิถีทางเท่าที่เราสามารถทำได้เพื่อความสุขย่อมจะทำให้ลูกค้ามีความสุขไปด้วย ซึ่งแชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส ให้ความใส่ใจในเรื่องการมอบบริกการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ผู้ทรงเกียรติของเราเสมอมาและตลอดไป

ธุรกิจประกันภัยทุกวันนี้ย่อมแต่กต่างจากเมื่อสมัย พ.ศ. 2509 ด้วยเหตุ เราจึงผสมผสานความรู้ด้านการประกันภัยในเชิงลึกเข้ากับเครื่องมืออันทันสมัยของยุคปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินธุรกิจของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับการบริการที่สะดวกง่ายกว่าที่เคยเป็นมา

ถึงแม้ว่ารูปแบบในการประกอบธุรกิจของเราะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแจ้งชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือคำมันสัญญาที่เราเคยให้ไว้กับลูกค้าของเรา ท่านจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจของเราดังเช่นที่พ่อผมเคยให้บริการลูกค้าของเราอบอุ่นนอบน้อมเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา เจตนารมณ์ของผมคือขอสืบสานต่ออณิธานดังกล่าวต่อเนื่องไป
Image

มาโนช ชาวลา ACii
Chief Executive Officer

Image

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/62 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภูเก็ต

เลขที่ 20/129 หมู่ 2 ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน พาร์ค พลาซ่า อาคาร F
ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น